Årets by och byagärningar

 

2021 Årets Nyländska by Kullo, Borgå Kullo är Årets Nyländska By 2021

2021 Årets byabedrift pristagare musikern Henna Nieminen SILMU-byar delade ut pris till byaktörer under vårmötet

2020 Årets byabedrift, Ohkola skolas lekpark, Mäntsälä Läs mer

2020 Årets nyländska by Huuvari-Särkijärvi, Askola Läs mer Nylands förbund

2019 Årets SILMU by Kerko, Borgå Läs mer

2018 Hedersomnämnande i den nationella Årets by tävlingen Strömfors, Lovisa Läs mer

2018 Årets Nyländska by Strömfors, Lovisa Läs mer

2018 Årets byagärning Kerkkoon Nuorisoseuran nuorisokahvilatoiminta Nuoska, Borgå Läs mer

2017 Årets SILMU by Eknäs-Siggböle, Borgå Läs mer

 

Ruotsinpyhtään Kymijokilaakson kylien kyläyhdistys ry:s representanter 2018