Föreningskommunikation

Effektiv och snabb information optimerar verksamheten, gör den allmänt känd och befrämjar de angelägenheter som är viktiga för föreningen. Kommunikation är föreningens grundförutsättning och tillgång och för att kunna hantera den rätt behövs fakta och kunskap.

Byaföreningar och andra föreningar som verkar på landsbygden får personlig handledning i kommunikation och hjälp med att göra upp en kommunikationsplan av SILMU-byars rådgivare.

Ta kontakt 040 158 8038 eller li-marie.santala(at)silmu.info

Material och länkar på finska

VERKTYG – Föreningsresursen (foreningsresursen.fi)

Har budskapet kommit bort Föreningskommunikation 2021 SILMU-byar