Vår målsättning är livskraftiga byar och lokalsamfund

SILMU-byar driver ett lokalt påverkningsarbete för byaverksamheten och verkar som en regional byaförening i östliga Nyland som sträcker sig över området Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Vi fokuserar på att det lokala utvecklingsarbetet fortsätter aktivt på vårt verksamhetsområde, och att det är bra att bo i byarna, det finns en tillräcklig service och ett socialt välbefinnande.

Byaverksamhet är den bästa verksamheten!

 

 

Aktuellt

Landsbygdsutveckling på professionell nivå i Svenskfinland

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i landskapen i Svenskfinland och hölls senast i Mariehamn. År 2020 står Östnyland som värd! Den sextonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnas i Lovisa 10-11.9 2020. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på…

Läs mer

Kurser i föreningskommunikation och medelsanskaffning

Vi arrangerar tre skolningstillfällen i projektet 'Yhdessä osaamme' under hösten i Borgå. Skolningarna sker på finska, men man kan ställa frågor och diskutera även på svenska. Läs mer>>> Anmälningsblankett>>> Välkommen med! Info: SILMU-byar, 040 158 8038,…

Läs mer

Marknadsför utrymmen kostnadsfritt på kylatilat.fi

Kylatilat.fi är ett register som upprätthålls av SILMU rf:s byasektion. På sidan presenteras fest- och mötesplatser som finns till uthyrning i byarna på SILMU-byars verksamhetsområde. Byarum är ett gemensamt namn på olika utrymmen som byaverksamma har byggt och upprätthåller för att kunna samlas i. Byarummet är en plats där man arrangerar mångsidig verksamhet för invånarna,…

Läs mer