SILMU-byar

Hej!

Utvecklingsförening SILMU ry:s byasektion SILMU-byar upprätthåller byportalen  och via den kan du bekanta dig med byarna och byaverksamheten i östliga Nyland. Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Via Byar -menyn kommer du till en sida med en lista på en del av våra byar som har egna hemsidor.

Kontakta oss om du vill ha med din egen by på listan!

I portalen finns det också aktuella artiklar och information samt goda råd för byaverksamheten.

Utvecklingsförening SILMU rf:s  hemsida >>>

 

Aktuellt

Kerko i Borgå är årets SILMU by 2019

Med valet av årets by vill Silmu-byar lyfta fram byarnas mångsidighet, öka kännedomen om byaverksamheten, samt ge goda exempel på hur man själv kan utveckla och förverkliga saker. Tävlingen var öppen 7.-29.3 och vem som helst, privatperson eller förening, kunde föreslå kandidater till årets by. I år fäste juryn uppmärksamhet speciellt på hur planmässig verksamheten är i byn…

Läs mer

Öppna Byar – Finlands största evenemang för allmänheten

Öppna byar är ett landsomfattande evenemang som i år arrangeras lördagen 8.6. Byar runt om i Finland bjuder in besökare att bekanta sig med sin verksamhet och arrangerar olika slag av evenemang. Årligen deltar över 500 byar i dagen och de har ca 100 000 besökare. 30 byar i åtta kommuner på SILMU-byars område deltar i Öppna byar, och även i år bjuds det på fantastiska evenemang.…

Läs mer

Byarumsregistret Kylatilat.fi stöder byaverksamheten

I projektet Yhdessä osaamme (Tillsammans kan vi) har det gjorts ett "byarumsregister" som som stöder byaverksamhetens medelsanskaffning. På sidan Kylatilat.fi presenteras fest- och mötesutrymmen i byarna i östliga Nyland. Byarum är en plats där man arrangerar mångsidig verksamhet för invånarna, resenärer och andra gäster. Där dansas och musiceras samt arrangeras möten, basarer,…

Läs mer