Vår målsättning är livskraftiga byar och lokalsamfund

SILMU-byar driver ett lokalt påverkningsarbete för byaverksamheten och verkar som en regional byaförening i östliga Nyland som sträcker sig över området Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Vi fokuserar på att det lokala utvecklingsarbetet fortsätter aktivt på vårt verksamhetsområde, och att det är bra att bo i byarna, det finns en tillräcklig service och ett socialt välbefinnande.

Byaverksamhet är den bästa verksamheten!

Aktuellt

 • Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen – Smart landsbygd 2.0

  Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen - Smart landsbygd 2.0
  Tanken var att man skulle ha träffats i Lovisa i mars detta år, men på grund av rådande omständigheter arrangeras nu Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen med rubriken Smart landsbygd 2.0, som ett webbseminarium torsdagen 25.3. klockan 10.00-15.00.   Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, ...
  Läs mer
 • Ett nytt projekt för utvecklande av föreningshus har startat

  Ett nytt projekt för utvecklande av föreningshus har startat
  Svenska kulturfonden har beviljat ett bidrag på 28 000 euro för projektet ”Föreningshus i utveckling”. Målet med projektet är att mångsidigt förbättra nyländska föreningshus olika funktioner och ekonomi. Förverkligare av projektet är Nylands Byar rf i samarbete med SILMU-byar. I projektet ...
  Läs mer
 • SILMU-byars verksamhet är livlig också i nästa år

  SILMU-byars verksamhet är livlig också i nästa år
  Utvecklingsförening Silmu rf:s höstmöte arrangerades i enlighet med föreningens stadgar 10.12. På mötet fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2021. Styrelsens sammansättning kan läsas på www.silmu.info. Byasektionens medlemmar för nästa år fastställs på styrelsens möte i januari. SILMU-byar förverkligar en egen ...
  Läs mer