SILMU-byar

Under tiden 16.10-31.12 betjänar SILMU-byar en dag/vecka i huvudsak på onsdagar.

 

Välkommen till byportalen som upprätthålls av SILMU-byar!

Byportalen samlar områdets byar och föreningar på en och samma webbplats och via den kan du bekanta dig med byarna och byaverksamheten på området. Vårt verksamhetområde omfattar kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Genom att klicka på Byar -menyn kommer du till en sida med en lista över byar som har en egen hemsida i portalen. Ta kontakt om du vill ha med din egen by!

I portalen finns det också aktuell information och goda råd för bya och föreningsverksamhet.

Sidorna på svenska uppdateras efter hand. Kontakta oss om det är något dokument som du vill ha på svenska och det ännu inte finns på hemsidan.

Information om Utvecklingsförening SILMU rf:s  verksamhet >>>

 

Aktuellt

SILMU rf:s styrelse år 2018

SILMU rf:s höstmöte arrangerades i enlighet men föreningens stadgar 30.11.2017 i Gumbohuset i Sibbo. Mötet valde styrelsemedlemmar för dem som var i tur att avgå och fastställde verksamhetsplanen och budgeten för år 2018. Till styrelseordförande valdes och fortsätta Marja Teppinen från Mäntsälä. Av styrelsemedlemmarna var i tur att avgå den offentliga sektorn. Som ordinarie…

Läs mer

Är er by den Smartaste byn 2020?

Smartaste byn -tävlingen inspirerar  byarna att se framåt och utveckla tjänster - ta emot utmaningen! Läs mer om tävlingen, arrangörerna och de fina priserna från…

Läs mer

Köpbacka byaförening i Lovisa gör upp en egen byatrygghetsplan

Köpbacka byaförening har påbörjat arbetet med den egna byatryggheten inom ramarna av SILMU-byars projekt Trygga och aktiva byar. Just nu pågår en byatrygghetsenkät i området Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs. Frågeformuläret som har delats ut i byarna skall returneras till postlådan vid småskolan Varfsvägen 2. Man kan också svara på enkäten elektroniskt via…

Läs mer