Mars – Emsalö (Borgå)

Emsalö är en stor ö i Borgå skärgård på gränsen till yttre havsområdet. Ön är 15 km lång i nord-söder riktning och ungefär 5 km bred på bredaste stället. På Emsalö finns fyra jordregisterbyar, från norr räknat Emsalö by, Orrby, Bengtsby och Varlax. Söder om Emsalö finns ännu Haxalö som tillsammans med Emsalö bildar byasammanslutningen Emsalö.

Läs mer om Emsalö här.

Emäsalo