Finansiering

Grundtanken med föreningsverksamhet är att det ät frivilligt. Verksamheten uppstår av ett behov bland medlemmarna att göra något för det gemensamma målet. När människor kommer med i föreningsverksamheten är de alltså villiga att ge av sin egen tid.

Till byaverksamheten hör också utgifter och för dem behöver man medel. Man kan samla in pengar på många sätt och göra ansökningar till olika instanser. På t.ex. kommunernas hemsidor finns information om olika bidrag som ges för byaverksamhet.

SILMU-byar ger inte bidrag men hjälper till med att söka olika finansiärer och handleder i uppgörandet av ansökningar.

Den finansiering som ansöks via Utvecklingsförening SILMU rf är LEADER-stöd. Med hjälp av stödet uppmuntras invånarna och aktörerna till att på eget initiativ utveckla landsbygden.

 

Klirr i kassan -föreningens medelsanskaffning SILMU-byar 2021

Leader SILMU

Svenska kulturfonden

Fyrk.fi

Sök – Föreningsresursen (foreningsresursen.fi)