September 2016 – Andersby, Hommansby, Tavastby, Skinnarby (Lovisa)

Fyra Byar NOAK är en byaförening som verkar i fyra byar i Lovisa. NOAK bildas av den andra bokstaven i byarnas namn,  ANdersby, HOmmansby, TAvastby och SKinnarby.

Verksamheten i byarna är aktiv och den här hösten ordnas det bl.a. en teaterresa till Pyttis och en höstvandring i Tatrabergen i Polen. I november dansas det på Byagården på nostalgisk 60-tals fest.

Den välbesökta Spritstigen i Hommansby är en ca 6 km lång vandringsled som följer spritsmugglarnas fotspår. Byarna har också en egen säkerhetsplan som gjordes år 2014.

Läs mer om NOAKs verksamhet>>>

Spritstigen NOAK