Öppna Byar 8.6 2019

Öppna Byar är ett nationellt evenemang som arrangeras den andra lördagen i juni då hundratals byar runt om i landet arrangerar evenemang och bjuder in att bekanta sig med verksamheten. Temat för dagen kan vara pop-up restaurang, danstillställning, teaterförevisning, föreläsning, idrottsevenemang, byadag eller skogsutfärd. Fantasin sätter inga gränser.

Öppna Byar arrangeras tillsammans med de regionala byaföreningarna, Finlands Byar rf, lokala föreningar och aktörer.

Anmäl er med senast 8.4 så är ni berättigade till att använda Öppna byar -marknadsföringsmaterial samt logotyper. En preliminär anmälan räcker och närmare uppgifter om evenemanget kan meddelas senare.

Dagen koordineras i östliga Nyland av SILMU-byar och nationellt av Finlands byar rf.

Öppna byar östliga Nyland anmälningsblankett>>>

Öppna Byar hemsida>>>

Öppna byar material för deltagarbyarna>>>