Att göra upp en byasäkerhetsplan

 

Det är viktigt att invånarna får och kan påverka framtiden och tryggheten i den egna byn. Samhörigheten och ett funktionerande samarbete är kraften som gör att byn finns kvar som en by också i framtiden.

 

Byarnas säkerhetsplaner

Säkerhetsplanen är en bys eller flera byars gemensamma plan och dess styrka finns i det lokala och kunskapen om omständigheterna i just det området. Den berättar vad man kommer att göra de närmaste åren och är på samma gång ett ”dokument” för till exempel samarbetet med kommunen. Byns säkerhetsplan är en skriftlig handling som utarbetats av invånarna och visar vilka möjliga risker för byns säkerhet det finns samt vilka åtgärder det behövs för att förbättra säkerheten.

Säkerhetsplanen görs på basen av behovet i den egna byn, för byn och byborna. Varje plan ser därför ut som just den egna byn. Utformningen av planen för människor samman, skapar en kollektiv vilja och samlad styrka.

Planen lyfter fram brister som man själv kan påverka med små insatser och erbjuder en mängd möjligheter att delta för byborna. Byns egen säkerhetsplan är rolig att göra upp och genomförbar på en mängd olika sätt. Säkerhetsplanen görs gemensamt för att främja allmän välfärd och tryggheten i byn.

Varför?

Myndigheter eller kommuner tar inte hand om allt och samhället är mer sårbart än tidigare av många skäl. Det är bättre att förebygga och förbereda sig än att vara klok i efterskott.

En säkerhetsplan förbättra även byns image och ökar känslan av gemenskap.

Vad?

Säkerhetsplanen kartlägger den nuvarande situationen och anger åtgärderna, aktörer och tidtabeller. Säkerhetsplanen kan innehålla t.ex. väg- och trafiksäkerhetsrelaterade frågor, anvisningar om hur man kan förbereda sig på exceptionella naturförhållanden, förebyggande av vandalism och distraktioner, byagårdens/gemensamma utrymmens säkerhet, beredskap och förebyggande av olyckor och bränder, samt hur man informera om säkerhetsfrågor och hur man kan bygga upp en fungerande grannhjälp.

Mer information om utarbetandet av en säkerhetsplan för din egen by fås från SILMU-byar 040 158 8038 eller li-marie.santala (at) silmu.info

Byasäkerhetsplan modell (på finska)>>>