Kerko i Borgå är årets SILMU by 2019

Med valet av årets by vill Silmu-byar lyfta fram byarnas mångsidighet, öka kännedomen om byaverksamheten, samt ge goda exempel på hur man själv kan utveckla och förverkliga saker.

Tävlingen var öppen 7.-29.3 och vem som helst, privatperson eller förening, kunde föreslå kandidater till årets by. I år fäste juryn uppmärksamhet speciellt på hur planmässig verksamheten är i byn och hur byn och invånarna har lyckats med att utveckla det egna områdets närservice och näringar. Vinnaren publicerades och Kerko by belönades 21.5 i samband med Utvecklingsförening Silmu rf:s vårmöte i Sibbo.

Motiveringar till valet

Kerko by gör ett utmärkt och planmässigt utvecklingsarbete som siktar på framtiden för att bevara servicen och möjligheterna att utöva olika fritidssysselsättningar i byn. Byn har gjort upp två byaplaner: den första betonade byns historia och upptecknande av den samt kartläggning av nuläget, den andra byaplanens tyngdpunkt var servicen i byn och kulminerar nu när det byggs nya skolutrymmen. Avsikten är att byn gör upp en tredje byaplan vars tyngdpunktsområden planeras vara befrämjandet av trygghet och välmåga för bybor i alla åldrar.

Föreningar och bybor har aktivt deltagit i utvecklandet av närservicen och näringarna på sitt eget område, samt gynnat boende på landsbygden bl. a. genom att grunda andelslaget Kerkkoon palveluosuuskunta. Kioski & Kahvila Pumppaamo har fungerat redan i fem års tid och på samma tomt finns också ett ställe att tvätta mattor på samt en ekopunkt som är förverkligade i samarbete med staden. Dessutom finns där en spelplan, trafikpark och kanotbrygga som byborna själva har åstadkommit.

Kerko har en egen skola, och tack vare att byborna aktivt försvarade den, kan den fortsätta sin verksamhet. Borgå stad satsar på skolservicen i byn genom att bygga en ny skolbyggnad 2019.

Det arrangeras även årligen många evenemang i byn, bland annat höstmarknad, ungdomscafé, städning av vägrenar, höst- och vår soaré, innebandy på familjespelplanen och mindre konserter i Pumppaamo. I byn görs det mycket framgångsrikt samarbete mellan olika föreningar, organisationer, företag, församlingen och staden för att förverkliga gemensamma angelägenheter.

Kerko kandiderar också för titeln årets by i tävlingen som arrangeras av Finland Byar rf. Årets nationella by publiceras och premieras på lokalutvecklarnas Lokaali –evenemang 25.8 i Kauhava.

”Vi är mycket stolta över vår Pumppaamo, fastän upprätthållandet av kiosk-cafét kräver mycket arbete. Byborna orkar delta och uppmuntra oss också i den här saken. Vi är också glada över att skolan kommer att finnas kvar i Kerko, den håller byn livsduglig. När man lyckas med sådana här projekt, ger det förtroende för att vi också i fortsättningen tillsammans får till stånd viktiga saker” säger byaföreningens ordförande Paula Teinonen-Lahti.

Facebookrss