Öppna Byar 13.6 2020

Öppna Byar på nätet https://avoimetkylat.fi/

 

Öppna Byar förverkligas på nätet
Finlands Byar rf:s styrelse beslöt 7.4 att Öppna byar –dagen förvekligas på nätet i år. Byarna kan publicera tidigare inspelade videos, bildgallerier, en sammanfattning av byahistoriken eller filma en helt ny video och använder olika nättjänster för att publicera materialet.

I huvudsak används Facebook där byarna publicerar material på sina egna sidor. Målet är att byarna inspireras att skapa en bestående kanal för informationsspridning och marknadsföring om byn inte ännu har en sådan. Ett av dagens teman är friluftsliv som presenterar byarnas frilufts- och idrottsplatser. Ett av målen är också att visa upp byarnas digitala kunskaper och anpassningsförmåga i undantagstillstånd. Tröskeln att delta i Öppna byar på nätet är låg så det förväntas att dagen samlar flera deltagarbyar än tidigare.
Vi berättar mer om skolningar, material, hur man anmäler sig och andra praktiska detaljer i slutet av april-/i majmånad.

Tilläggsinformation: Li-marie Santala, byarådgivare, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info