Augusti 2016 – Kullo (Borgå)

Kullo by är belägen cirka 15 km från Borgå centrum mot Helsingfors. Byn har en aktiv verksamhet och som byaförening verkar Kullo-Mickelsböle allmogeförening r.f. Den vackra Byagården kan hyras för fester och evenemang och det arrangeras bl. a. verksamhet för barn och unga. Som specialitet kan nämnas påskhäxsamlingen som ordnas varje påsk. I byn publiceras också den tvåspråkiga Byapressen som man kan läsa via föreningens hemsidor.

Läs mer om verksamheten i Kullo>>>

Kullo Byagården