April 2016 – Kråkö (Borgå)

Kråkö är en liten ö 15 km söder om Borgå. Det bor ca 330 personer året om på Kråkö.

På Kråkö finns ett båtbyggarmuséum som presenterar båtbyggeriet, som var den viktigaste näringsgrenen på Kråkö under 1800- och ända till 1960-talet.

Läs mer om Kråkö och verksamheten på ön >>>

Kråkö1