Byaplanering

Varför en byaplan?

En byaplan för människorna i byn samman och visar en kollektiv vilja. Byaplaner krävs/begärs allt oftare i samband med ansökan om finansiering för olika projekt och byaplanen är också ett verktyg för kommunens beslutsfattare.

Med hjälp av byaplanen skapar man en framtid, koordinerar och förverkligar saker. Den är byns, eller flera byars gemensamma plan och den görs på basis av de egna behoven för den egna byn och av invånarna.

Det är roligt och lätt att göra en byaplan och den kan förverkligas på många sätt och man gör den själv. Till byaplanen kan också fogas en  säkerhets-, affärs- eller marknadsföringsplan.

Byarådgivaren hjälper till med att starta planeringen och kan också fungera som handledare under processen. SILMU-byars rådgivare når du på numret 040-1588 038 eller li.marie.santala(at)silmu.info

Sök – Föreningsresursen (foreningsresursen.fi)