SILMU-byar

SILMU-byar är Utvecklingsförening SILMU rf:s byasektion som verkar som en intresseövervakare och kompanjon för byarna i verksamhetsområdet som består av nio kommuner i östliga Nyland (Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo) och arbetar för en trygg och livskraftig landsbygd.

Byasektionen betjänar SILMU rf:s medlemmar, invånarna i byarna och byaföreningarna med att hjälpa till att göra upp byaplaner, ger råd i registrerings- och stadgeärenden och stöder aktivt utvecklandet av byarna, sprider information, arrangerar evenemang och skolningar samt förverkligar olika utvecklingsprojekt.

Läs mer om SILMU-byars verksamhet från verksamhetsplanerna och -berättelserna>>>

Mer information om SILMU rf:s verksamhet >>>