Öppna Byar 11.6.2022

Öppna Byar -dagen är ett nationellt evenemang som hålls i år den 11 juni för åttonde gången. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om byaverksamheten och för att visa upp byarnas olika aktiviteter, fira känslan av gemenskap och få en fin start på sommaren.

Med totalt 100 000 besökare når Öppna Byar -dagen sommarens mest besökta offentliga evenemang under en dag nationellt, och antalet deltagare i enskilda evenemang varierar från tio till mer än 1 000 besökare. De vanligaste evenemangen var loppmarknader, talkon, sommarcaféer och olika evenemang som presenterar hembygden eller kultur. I många byar fungerar Öppna Byar som öppningen av sommarsäsongen, när en sommarmarknad eller ett sommarcafé öppnar för första gången.

Ansvaret för byns Öppna Byar evenemang innehas ofta av byaföreningen. Evenemanget kan även arrangeras gemensamt av alla invånare, föreningar och företag i byn.

 

Utbildningar och information

Finlands byar anordnar information och utbildningar för deltagare eller de som planerar att delta i evenemanget

2.3. kl. 18.00 Marknadsförings- och kommunikationsutbildning av evenemanget

6.4. kl. 18.00 Informationsevenemang för öppna byar

2.5. Canva-träning

För mer information Finlands Byar Facebook byar facebook https://www.facebook.com/Suomenkylat/events och hemsidan https://avoimetkylat.fi/

Öppna Byar -dagen arrangeras i samarbete med Finlands byar, landskapens byaföreningar, Leadergrupper och lokala aktörer.

Finlands Byar rf:s kontaktpersoner är:

organisationskoordinator Marianne Liitelä, 045 887 1511, marianne.liitela@suomenkylat.fi

kommunikationschef Anssi Ketonen, 045 249 1162, anssi.ketonen@suomenkylat.fi

För området östliga Nyland svarar SILMU-byars byarådgivare Li-Marie Santala, 040 1588 038, li-marie.santala@silmu.info.

 

Anmälningar

Anmälan till evenemangsarrangör på SILMU-byars verksamhetsområde (Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo) senast den 23 maj med blanketten: https://bit.ly/3LnVqHE