Projektet Trygga och aktiva byar (avslutat)

Projektets mål var att öka trygghetskänslan och välmågan bland invånarna i byarna på ett mångsidigt sätt. Projektet förverkligades åren 2016-2017 och administrerades av SILMU-byar.

Inom projektet gjordes det bland annat byasäkerhetsplaner tillsammans med invånarna och på det sättet fick man information om procedurer som ökar tryggheten och välmågan. Planerna som gjordes upp tillsammans gav en känsla av samhörighet och inverkade positivt på trivseln, hälsan och tryggheten i byn.

På basen av säkerhetsplanerna sammanställdes broschyren ABC för byarnas egen säkerhetsplanering på svenska och finska.

Byarnas säkerhet kartlagdes med t.ex. byapromenader och enkäter tillsammans med invånarna och alla hade en möjlighet att delta i Trygga byar -skolningstillfällen där man kunde öva sig på släckning eller lära sig hur man kan förbereda sig på t.ex. el-avbrott samt andra nyttiga vardagsfärdigheter.

Leader SILMU  EU lippu  Leader