Byainfo

SILMU-byar skickar 1–2 gånger om året ett eget informationsbrev till byaföreningar, samarbetspartner och andra nätverksmedlemmar med aktuell information om byaverksamhet och -evenemang både på vårt område och nationellt.

BYAINFO 1/2023