Byacoachning

Byaföreningar och andra liknande organisationer möjlighet att beställa en workshop eller utbildning om olika ämnen som utvecklar verksamheten i byn eller kvarteret. I slutet av förra året utbildades totalt knappt femtio landsbygdsutvecklare på både finska och svenska, och de har nu kapacitet att fungera som Byacoachar för det nya nationella konceptet. De utbildade är anställda i landskapens byaföreningar eller Leader -grupper och kommer från alla delar av landet.

Utbildningsämnena är relaterade till by- och föreningsaktiviteter på ett eller annat sätt. När man beställer en byacoach till byn kan man till exempel börja med grunderna i föreningsverksamhet, med kommunikation, medelsanskaffning eller de föreningsaktivas digitala färdigheter. Ämnesområden som är relaterade till nätverkande och volontärarbete finns också att tillgå. I verkstäderna kan man planera evenemang eller tillsammans fundera på hur man kan få mera aktiviteter till föreningshuset. Med stöd av byacoachen kan man göra upp en byaplan eller planera ett projekt på basen av en bra idé och därmed också kanske få finansiering för utvecklingen av byn eller kvarteret.

Byacoachning utbildningsämnen 01_2023

Byacoachning -konceptet har utvecklats i ett projekt som genomfördes av Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-byar och Nylands Byar rf. Projektet genomfördes med EU-finansiering, som beviljades av Emo ry, Utvecklingsförening Silmu rf, Leader Sepra ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry och Päijänne-Leader ry.

När projektet är avslutat kommer konceptet att förvaltas av Finlands Byar rf och vidareutvecklas i samarbete med byacoacharna, landskapens byaföreningar och Leader -grupperna. Byacoachning infon, föreläsningar, utbildningar och workshops är avgiftsfria för deltagarna.

Kontakt och tilläggsuppgifter:

Finlands Byar rf https://suomenkylat.fi/kylakoutsi/

Byarådgivare Li-Marie Santala, SILMU-byar, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info