Öppna Byar

Öppna Byar är ett riksomfattande byadag för byaverksamheten i Finland. Evenemanget ökar byaverksamhetens synlighet och bidrar till en positiv bild av landsbygden.

Öppna Byar>>>

Öppna Byar -dagen arrangeras av Finlands byar rf och landskapens byaföreningar tillsammans.

Finlands Byar rf >>>