Öppna Byar

Öppna Byar är ett riksomfattande byadag för byaverksamheten i Finland. Evenemanget ökar byaverksamhetens synlighet och bidrar till en positiv bild av landsbygden.

Nationell Öppna Byar webbsida>>>

Öppna Byar -dagen arrangeras av Byaverksamhet i Finland rf och landskapens byaföreningar tillsammans.

Byaverksamhet i Finland rf (på finska Suomen Kylät ry) eller SYTY, befrämjar och utvecklar byarörelsen och övrig lokal utveckling på nationell nivå. Läs mer >>>