SILMU-byars verksamhet år 2022

Utvecklingsförening Silmu rf:s höstmöte arrangerades i enlighet med föreningens stadgar 7.12. På mötet fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2022. Styrelsens sammansättning kan läsas på www.silmu.info. Byasektionens medlemmar för nästa år fastställs på styrelsens konstituerande möte i januari.

-Det gläder mig att kunna säga att SILMU-byars verksamhet är stark även i nästa år, säger Li-Marie Santala, byarådgivare. Förutom grundläggande tjänster, det vill säga rådgivning och aktivering av byarna, upprätthåller vi webbplatsen itukylat.fi samt en marknadsföringswebbplats för föreningshus, kylatilat.fi. Vi anordnar även utbildningar och byakvällar enligt önskemål. Det största evenemanget 2022 är den nationella Öppna Byar -dagen 11.6. SILMU-byar delar också traditionellt ut pris till årets byabedrift och väljer Årets nyländska by tillsammans med Nylands Byar rf.

SILMU-byar förverkligar en egen verksamhetsplan samt genomför ett nytt byaprogram som syftar till att utveckla områdets byaverksamhet på ett mångsidigt sätt och ytterligare stärka samarbetet mellan de olika nätverken. Tyngdpunkterna i SILMU-byar Byaprogram 2021–2024 är: 1) smarta byar och smart anpassning, 2) utveckling av service och boende på landsbygden, särskilt i skärgården, samt 3) partnerskap och nätverk. Genomgående tema i byaprogrammet är hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social). Länk till programmet (på finska)

Läs mer om våra tjänster och utvecklingsprojekt Verksamhetsplan 2022 på finska (resumé på svenska fås senare).

Facebookrss