Svara på byaenkäten, du kan vinna ett presentkort värt 100 €

Med den här riksomfattande byaenkäten görs en kartläggning över hur många frivilligarbetare och medlemmar det finns i byaföreningar, byaråd eller i andra motsvarande föreningar, samt uppgifter om de här föreningarnas olika verksamhetsformer, sysselsättning, finansieringsmedel och gemensamma utrymmen. Genom att sammanställa uppgifterna från de byar som svarat, är det möjligt att få fram riksomfattande viktig information, både om läget inom byaverksmaneten samt om byaverksamhetens betydelse för den lokala utvecklingen. Med informationen som fås direkt från bynivå, kan vi påverka mer omfattande och lyfta fram byaverksamhetens många olika former.  Också SILMU-byar får tillgång till nyttig information om byarna och aktörerna på det egna verksamhetsområdet. Det är alltså viktigt att så många byaföreningar och byaråd som möjligt, också från östliga Nyland, svarar på enkäten.

Det tar cirka 15 minuter att fylla i enkäten. Vi ber er svara omsorgsfullt, men vi förstår också att många av de siffror som efterfrågas är uppskattningar – så gör ert bästa. Om ni har några frågor om enkäten eller i några av dess punkter, vänligen kontakta Marianne Liitelä, organisationssekreterare för Finlands Byar rf, marianne.liitela@suomenkylat.fi, tel. 045 887 1511.

Edit 12.1. Svarstiden förlängd till 23.1.2022

Länk till enkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/163908D353F720F5 . Vi tackar på förhand! Bland alla som svarat lottar Finlands Byar rf ut ett presentkort på 100 euro att användas i vinnarens närbutik.

Med byautvecklingshälsningar, Finlands Byar rf och SILMU-byar

Tilläggsuppgifter: Byaenkäten_följebrev  och https://suomenkylat.fi/kylakysely-on-avattu/

Facebookrss