Bobarhet – Habitability

”För första gången någonsin finns det ett verktyg för att utveckla öar och mindre samhällen som är präglade av sin närvaro till vatten. Verktyget, eller konceptet, kallas bobarhet. Habitability på engelska.

Bobarhetskonceptet är nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, men tar frågorna till en mycket lokal nivå. Att vara bobar betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap, och så vidare – i korthet: det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

Bobarhetskonceptet utvecklades på ön Kökar på Åland, under åren 2018–2020. En bobarhetsanalys är en viktig utgångspunkt för vidare utvecklingsarbete. Genom bobarhetsanalysen kan man peka på det som behöver åtgärdas, men också det positiva som ön eller området borde lyfta fram mer.

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi driver på att sprida bobarhetskonceptet, bland annat genom Temanätverket Habitability, samt via kursverksamhet.”

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/

 

Temanätverket Habitability

”Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har beviljats finansiering för temanätverket Habitability för åren 2022–2023. Finansieringen beviljades av Arbets- och näringsministeriet genom Egentliga Finlands förbund.

Samarbetsparter i temanätverket är 12 Leadergrupper med skärgårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf. Projektet arbetar också i nära samarbete med den nationella Skärgårdsdelegationen.”

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/temanatverket-habitability/

 

Facebookrss