Kultur i byn kommer med kultur till östnyländska byar

Ett utvecklingsuppdrag Kultur i byn har våren 2021 kommit i gång i östra Nyland. Utvecklingsuppdraget syftar till att finna nya sätt att ordna kulturverksamhet i östra Nyland och särskilt i regionens byar och förorter. Syftet är också att sysselsätta konstnärer och professionella personer inom den kreativa branschen som bor och är verksamma i regionen.

– Med hjälp av konst och kultur kan man öka invånarnas välfärd, byarnas livskraft och samhörighetskänslan. I ramen av utvecklingsuppdraget utreds det bl.a. hurdana möjligheter invånarna i olika åldrar i byar och förorter har i att ta del av kultur och konst och hur möjligheterna kan förbättras. Coronapandemins effekter finns ännu kvar men dessa frågor blir åter aktuella när pandemin har gått över. På sommaren och hösten ordnar vi enkäter till invånarna och informerar om deltagande i dem senare, säger koordinator Sari Hilska i Borgå stads kulturtjänster.

– Personligen väntar jag redan på enkätens resultat för de ger oss aktuell information om hurdant kulturutbud invånarna längtar efter, hur de nuvarande tjänsterna borde utvecklas och på vilket sätt vi kan främja tillgången på konst och kultur i byarna, berättar byarådgivaren Li-Marie Santala i SILMU-byar. SILMU-byar är Utvecklingsförening SILMU rf:s byasektion som är verksam i östra Nyland och företräder cirka 50 byaföreningar och andra aktörer.

Meddelande 27.4.2021 i sin helhet>>>

Projektets hemsidor>>>

Facebookrss