Föreslå årets byabedrift senast 25.4.

SILMU-byar vill också i år belöna en person eller förening från verksamhetsområdet som har gjort något betydelsefullt för byaverksamheten.  Gärningen som belönas kan vara liten eller stor, så länge det gäller lokalt utvecklande som gagnat alla i byn under den här exceptionella tiden. Berätta alltså fritt om en betydande gärning eller en person i någon av byarna i vårt område och på vilket sätt verksamheten har främjat till exempel tryggheten i byn, gemenskapen eller utvecklat grannhjälpen. Tävlingen är öppen för alla och man kan föreslå årets byagärning som förening eller privatperson.

Genom att utse årets byabedrift, lyfter vi fram den mångsidiga verksamheten i byarna och ökar kännedomen om byaverksamheten samt delar med oss av goda exempel på olika sätt att utveckla och få saker gjorda. Vi publicerar årets vinnare i samband med SILMU rf:s vårmöte och belönar vinnaren vid något passande tillfälle.

Tävlingen arrangeras av Utvecklingsförening SILMU rf:s byasektion SILMU-byar. Juryn består av byarådgivaren och sektionens medlemmar. Man kan delta genom att skicka en fritt formulerad e-post till li-marie.santala@silmu.info senast 25.4.

Tilläggsinformation: byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

 

Facebookrss