Kulttuuri kylässä tuo kulttuuria itäuusmaalaisiin kyliin

Itäisellä Uudellamaalla on keväällä 2021 käynnistynyt Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on löytää uusia tapoja toteuttaa kulttuuritoimintaa itäisellä Uudellamaalla ja erityisesti alueen kylissä ja lähiöissä. Tavoitteena on samalla työllistää alueella asuvia ja toimivia taiteilijoita ja luovan alan ammattilaisia.

– Taiteen ja kulttuurin avulla voidaan lisätä asukkaiden hyvinvointia, kylien elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Kehittämistehtävän puitteissa selvitetään muun muassa, millaiset mahdollisuudet kylien ja lähiöiden eri-ikäisillä asukkailla on osallistua kulttuuriin ja taiteeseen, ja miten mahdollisuuksia voidaan parantaa. Koronapandemian vaikutus on vielä läsnä, mutta nämä kysymykset tulevat pandemian väistyttyä jälleen ajankohtaisiksi. Toteutamme kesällä ja syksyllä asukkaille suunnattuja kyselyitä, ja tiedotamme niihin osallistumisesta myöhemmin, sanoo koordinaattori Sari Hilska Porvoon kaupungin kulttuuripalveluista.

– Henkilökohtaisesti odotan jo kyselyn tuloksia, sillä niiden kautta saamme ajantasaista tietoa siitä, millaista kulttuuritarjontaa asukkaat kaipaavat, miten nykyisiä palveluita tulisi kehittää ja millä tavalla voimme edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kylissä, toteaa kyläneuvoja Li-Marie Santala SILMU-kylistä. SILMU-kylät on kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos, joka toimii itäisellä Uudellamaalla ja edustaa noin 50 kyläyhdistystä ja muuta toimijaa.

Tiedote 27.4.2021 kokonaisuudessaan>>>

Hankkeen nettisivut>>>

Facebookrss