Kom med och utveckla tryggheten och servicen i din by

Finlands Byar rf och SILMU-byar bjuder med olika aktörer att inleda en ny form av samarbete mellan kommuner, byar, föreningar, frivilliga och myndigheter i östliga Nyland. Lördagen den 23. oktober är det första mötet i byn Korttia i Askola och dagens rubrik är Föreningshuset – en plats med service och välbefinnande för alla.

Målet med dagen är att starta en diskussion om hur en byagård eller ett föreningshus också kan fungera som ett lokalt beredskapscenter för byn med omnejd i samarbete med kommunen, räddningstjänsten och olika organisationer. PAVAK -huset (fi. paikallinen valmiuskeskus) är alltså en byggnad vars funktioner upprätthålls med frivilliga krafter och med stöd av myndigheterna. Huset har också har andra aktiviteter relaterade till välbefinnande och trygghet. Till exempel utrymmen för sport och hobbyer, evenemang och tjänster för barn och ungdomar eller en kommunal servicepunkt.

– Med den här nya PAVAK-idén vill vi inspirera aktiva invånare till beredskap och samtidigt stärka samarbetet mellan byarna, kommunerna och räddningstjänsten. Kort sagt, vi gör vardagen tryggare tillsammans. Föreningshusen är till för byborna och det är också viktigt att utveckla användningen av själva byggnaden och fundera på vilket slag av service som skulle kunna tillhandahållas där, säger Li-Marie Santala, SILMU-byars byarådgivare.

Under dagen kommer det att hållas anföranden, diskussioner och workshops om frågor som rör vardagstrygghet och invånarnas välbefinnande. Sakkunniga från bland annat räddningstjänsten, kommuner och räddningsorganisationer kommer att vara på plats för att diskutera med deltagarna. Vi vill att det deltar representanter från föreningar som innehar bya- och föreningshus, bybor och medlemmar från till exempel FBK, FRK och Marthaföreningar. Särskilt önskar vi att det deltar personer från kommunerna Askola, Pukkila, Mörskom och Lappträsk.

Dagen börjar kl. 10.00 och avslutas kl. 15.00. Evenemanget är avgiftsfritt och för dem som har anmält sig. Kaffe- och lunchservering.

OBLIGATORISK Anmälan senast 18.10. med formuläret Föreningshuset – en plats med service och välbefinnande för alla 23.10. Edit 10.10. Länken ur bruk p.g.a. att anmälningstiden har gått ut.

Edit 29.9. programmet uppdaterat: Föreningshuset 23.10. program

Inbjudan PAVAK inbjudan till byar och föreningar 23.10 sve

Tilläggsinformation:

Byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, www.itukylat.fi

Projektledare Pekka Rintala, 0400 511 624, Finlands Byar rf:s projekt Kyläturvallisuus 2025 www.suomenkylat.fi/kylaturvallisuus-2025

Facebookrss