Läs SILMU-byars nyhetsbrev

Aktuellt om höstens aktiviteter. Till exempel den kommande nationella kartläggningen av föreningshus, byatrygghet, kurser och evenemang …

Vi hoppas också på att få med flera byaaktiva till SILMU-byar byasektion som vill påverka utvecklingen av området tillsammans med oss. Ta kontakt och kom med i verksamheten.

Läs mer i nyhetsbrevet från augusti SILMU-byar nyhetsbrev augusti 2021

Facebookrss