Den bästa byn belönas igen

Nylands Byar r.f. och SILMU-byar letar tillsammans efter en aktiv och planmässig by att utnämna till årets by 2022. Med valet vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka kännedomen om byaverksamhet och dela med oss av goda exempel på hur man i byarna själv kan utveckla och göra saker.

Vinnaren presenteras i Nylands Byars digitala tidning och belönas med ett diplom. Segern för dessutom med sig ära och berömmelse samt ger möjlighet att delta i den landsomfattande tävlingen.

Ansökningstiden till Årets By 2022 är 8.10.–10.11.2021. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten som finns på våra hemsidor www.uudenmaankylat.fi och www.itukylat.fi och skicka eventuella bilagor per e-post till byaombudet/byarådgivaren senast 10.11. Tävlingen är öppen för alla byar i Nyland och förslag kan göras av en förening eller ett samfund som verkar i byn.

Byn som belönas kan vara liten eller stor. Juryn uppmärksammar speciellt hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskap och nätverksbildning samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Ett valkriterium är också smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter arrangeras i byn.

Till juryn hör Nylands Byar r.f:s byaombud och två styrelsemedlemmar, SILMU-byars byarådgivare och två medlemmar från byasektionen samt en representant från Nylands förbund.

Tävlingens kandidatbyar offentliggörs 15.11. och vinnaren utses och belönas i december.

Ansökningsblankett Årets Nyländska By 2022

Tilläggsinformation:

Nylands Byar r.f: byaombud Anu Nilsson, 050 524 9189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi
SILMU-byar, byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Facebookrss