Kom med och utveckla byaverksamheten i vårt område

Om du känner att det spirar, eller kanske redan blomstrar, en ivrig byaaktiv i dig själv, eller om du känner någon som vill vara med och utveckla byaverksamheten på vårt område, kontakta oss snabbt.

Kort sagt, medlemmarna i byasektionen fungerar som byarådgivarens ögon och öron ute i byarna. Sektionsmedlemmarna kommer med nyheter och utvecklingsidéer och ger för sin del information till byarna om SILMU-byars tjänster och utvecklingsprojekt. Medlemmarna deltar också i utarbetandet av verksamhetplane och övervakar dess genomförande i vår region. Medlemmarna i sektionen har möjlighet att påverka byaverksamheten i det egna området, i hela landskapet och också nationellt.

Byasektionen sammanträder 4-5 gånger om runt om i östliga Nyland. Det bjuds minst på kaffe och bulle på mötena. Att delta i nationella evenemang och utbildningar är också en del av sektionsmedlemmarnas uppgifter. Byasektionens sammansättning fastställs av föreningens styrelse efter årsskiftet.

Tilläggsinformation byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Nyheter på vår FB-sida https://www.facebook.com/silmukylat/

Facebookrss