Åtta byar kandiderar om titeln Årets Nyländska By 2022

Åtta aktiva byar siktar på att bli nominerade till Årets Nyländska By 2022: Bromarv i Raseborg, Kimoböle i Lappträsk, Pojo Kyrkoby i Raseborg, Routio i Lojo, Valkjärvi i Nurmijärvi, Valkom i Lovisa, Vihtijärvi i Vichtis och Östanåparken i Sibbo.

Vinnaren offentliggörs i december och väljs av en jury vars medlemmar kommer från Nylands Byar rf, SILMU-byar och Nylands förbund.

Byn som belönas kan vara liten eller stor. Juryn uppmärksammar speciellt hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskap och nätverksbildning samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Ett valkriterium är också smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter arrangeras i byn.

Med valet av årets by vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka kännedomen om byaverksamhet och dela med oss av goda exempel på hur man i byarna själv kan utveckla och göra saker. Segern för dessutom med sig ära och berömmelse samt ger möjlighet att delta i den landsomfattande tävlingen.

Bekanta dig med byarna via byakorten nedan.

Bromarv

Kimoböle

Pojo kyrkoby

Routio

Valkjärvi

Valkom

Vihtijärvi

Östanåparken

Årets Nyländska By 2021 är Kullo i Borgå https://www.itukylat.fi/sv/blog/kullo-ar-arets-nylandska-by-2021/

Facebookrss