Tule mukaan kehittämään alueemme kylätoimintaa

Jos tuntuu siltä, että sinussa itää, tai jopa jo kukoistaa, aktiivinen kylätoimija tai tunnet henkilön, joka voisi rönsyillä meidän toiminta-alueellamme kylätoiminnan parissa niin ole pikaisesti yhteydessä.

Lyhyesti sanottuna SILMU-kylät jaoksen jäsenet toimivat kyläneuvojan silminä ja korvina kylissä. Jaosjäsen tuo kuulumiset ja kehittämisideat jaokselle sekä välittävät omalta osaltaan tietoa kyliin SILMU-kylät palveluista ja kehittämishankkeista. Jaosjäsenet osallistuvat myös toimintasuunnitelman laatimiseen ja seuraavat sen toteutumista alueellamme. Jaosjäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa kylätoimintaan omalla alueellamme, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Kyläjaos kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa ympäri itäistä Uuttamaata. Kokouksissa saa vähintään kahvia ja pullaa. Myös osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin kuuluvat jaosjäsenen tehtäviin. Kyläjaoksen kokoonpanoa vahvistaa yhdistyksen hallitus vuodenvaihteen jälkeen.

Lisätietoja kyläneuvoja Li-Marie Santala 040 158 8038 tai li-marie.santala@silmu.info

Ajankohtaista FB-sivullamme https://www.facebook.com/silmukylat/

Toimintasuunnitelmat. -kertomukset ja kyläohjelma https://www.itukylat.fi/yhdistys/silmu-kylat-toimintasuunnitelmat-ja-kertomukset/

Facebookrss