Höstens skolningar för föreningsaktiva

Utvecklingsförening SILMU rf förvekligar som bäst ett utvecklingsprojekt med hjälp av Leader-finansiering. Projektet heter ”Yhdessä osaamme” (Tillsammans kan vi) och målet är att öka kunnandet bland föreningarna i vårt verksamhetsområdet. Skolningarna i november är ämnade för personer som är förtroendevalda samt andra föreningsaktiva.

Föreningsansvar 15.11, kl. 17-21

Fungerande ekonomi 17.11, kl. 9-15

Effektiva möten, 22.11, kl. 17-21

Läs mer om kurserna (innehåll, plats, anmälning)>>>

Välkommen med!

 

Facebookrss