Stödgrupper för män via pilotprojekt

Finlands byar rf genomför som bäst Me Miehet -projektet som är riktat till män på landsbygden. Nu vill man också ha med män från östliga Nyland och söker personer som vill fungera som handledare.

Läs mer>>>

Me Miehet hemsida>>>

Finlands Byar rf>>>

Facebookrss