Syksyn YHDESSÄ OSAAMME –koulutukset

Kehittämisyhdistys SILMU ry toteuttaa parhaillaan Leader-rahoituksella kehittämishankkeen ”Yhdessä osaamme” jolla lisätään alueen yhdistystoimijoiden osaamista. Marraskuun koulutukset ovat tarkoitettu paikallistason yhdistysaktiiveille ja yhdistysten johtotehtävissä toimiville ja sopivat yhtä hyvin niin uusille toimijoille kuin kokeneemmillekin.

Kouluttajana toimii järjestökouluttaja, -konsultti ja AMK Petri Toikkanen (Osana yhteistä ratkaisua Oy) joka on perehtynyt laajasti yhdistysten hallintoon ja talouteen toimimalla yhdistyksissä puheenjohtajana, taloudenhoitajana, toiminnanjohtajana ja tilintarkastajana. Yhdistyksiä Toikkanen on kouluttanut talouden ja hallinnon kysymyksistä kymmenen vuotta ja kouluttamisen lisäksi hän konsultoi järjestöjä toiminnan kehittämisestä ja vapaaehtoisten johtamisesta.

 

Vastuullinen vaikuttaja -koulutus, to 15.11, klo 17.00-21.00

Millaiset juridiset näkökulmat ja säännöt ohjaavat yhdistystoimintaa? Mitä velvoitteita yhdistyksillä on? Mitä yhdistyspäättäjän tulee tietää yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta?

Vastuullinen vaikuttaja -koulutuksessa käsitellään yhdistyslain, tilintarkastuslain ja muiden yhdistyksille oleellisten lakien velvoitteet. Samalla tutustutaan yleisellä tasolla yhdistyksen taloudenhoitoon, kuten mitä kirjanpitolaki ja siihen liittyvät asetukset sanovat yhdistyksen taloudenhoidosta. Erityiskysymyksiä kuten kokoustekniikkaa tai kahdenkertaista kirjanpitoa sivutaan. Päähuomio on siinä mitä jokaisen yhdistyspäättäjän tulisi tietää yhdistyksen hallinnosta.

Asioita käsitellään käytännön esimerkkien kautta, joihin osallistujat voivat samaistua. Paritehtävät ja yhteiset pohdinnat lisäävät osallistumista ja tuottavat suoraan omaan järjestöön sovellettavia ideoita. Koulutuksen materiaali on täysimittaisesti osallistujien hyödynnettävissä koulutuksen jälkeen. Yhdistyksen päättäjä selviää mallikkaasti tehtävästään, kun tietää mistä on päättämässä ja mistä on vastuussa.

 

Toimiva taloudenhoito -koulutuspäivä, la 17.11, klo 9.00-15.00

Miten yhdistyksen taloutta hoidetaan? Mitkä lait vaikuttavat yhdistyksen taloudenhoitoon? Miten kirjanpito toimii? Mitä yhdistyksen täytyy tietää palkanmaksusta ja veroista?

Toimiva taloudenhoito -koulutuksessa on käsittelyssä yhdistyksen taloudenhoito ja käydään läpi lait ja asetukset, jotka ohjaavat taloudenhoitoa. Koulutuksessa selviää myös miten erilaiset roolit ja tehtävät (taloudenhoitaja, rahastonhoitaja, puheenjohtaja, toiminnantarkastaja jne.) poikkeavat ja miten taloudenpitoa kannattaa organisoida. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää tuloslaskelman ja taseen sekä osaa hoitaa tärkeimmät verotukseen ja palkanlaskentaan liittyvät asiat. Kahdenkertaista kirjanpitoa ja maksuliikenteen hoitoa käydään sen verran läpi, että osallistuja pystyy aloittamaan itsenäisesti hoitaa näitä tehtäviä koulutuksen jälkeen.

Päivän aikana saa myös ison joukon vinkkejä, miten erilaisin sähköisin verkkopalveluin ja taloushallinnon työkaluin taloudenhoitoa voidaan parantaa. Osallistujat saavat siis hyvät valmiudet yhdistyksen taloudenhoitoon.

 

Tehokas kokoustaminen -koulutus, to 22.11, klo 17.00-21.00

Mitä on kokoustekniikka? Miten hyvällä kokoustekniikalla vaikutetaan? Miten tehdään hyvää ilmapiiriä päätöksentekoon? Miten kokouksista tehdään parempia? Mitä on sähköinen päätöksenteko?

Hyvä kokoustekniikan hallitseminen on yhdistyspäättäjien perustaitoja. Tehokas kokoustaminen -koulutuksessa käydään läpi kokoustekniikan perusjutut, kuin myös erikoistilanteet ja hienoudet. Tämä koulutus ei jää vain luennointiin, vaan tekniikka perehdytetään harjoituskokouksella, jossa pääsee harjoittelemaan koko kokoustekniikan kirjoa. Kokoustekniikan lisäksi koulutuksessa käydään läpi kokoustoiminnan parantamista ja sähköisen päätöksenteon mahdollisuuksia. Koulutuksen materiaali on täysimittaisesti osallistujien hyödynnettävissä koulutuksen jälkeen.

Osallistuja osaa koulutuksen jälkeen kokoustekniikan ja voi soveltaa sitä omassa toiminnassaan ja hänelle syntyy näkemys, miten päätöksentekoa voidaan parantaa, niin nopeuden, tehokkuuden kuin hyvän yhteishengen näkökulmista.

 

Paikka: WSOY-talon auditorio (K-porras, kellari), Mannerheiminkatu 20, Porvoo

HUOM! Ilmoittautumisaika korjattu! Ilmoittautumiset 1.11. mennessä: Li-Marie Santala, 040 158 8038 tai li-marie.santala@silmu.info

Koulutus on maksuton ja voi osallistua yhteen, kahteen tai kaikkiin. Kerro myös mahdollisesta ruokavaliosta. Kiitos.

Tervetuloa mukaan!

Facebookrss