Asuttavuus – Habitability

”Asuttavuus on erityisesti pienten saaristoyhteisöjen tarkastelua ja kehittämistä varten kehitetty työkalu. Englanniksi työkalua – tai käsitettä – kutsutaan nimellä habitability.

Asuttavuuden käsite on läheistä sukua YK:n kestävän kehityksen tavoitteille ja Agenda 2030:lle. Asuttavuus tuo globaalit kestävyystavoitteet paikalliselle tasolle ja tekee niistä konkreettisempia.

Saaristoyhteisön asuttavuus tarkoittaa, että asukkaille on työpaikkoja, asuntoja, koulu, lauttayhteyksiä, yhteisöllisyyttä – kaikkea sitä, mitä kestävä yhteiskunta tarvitsee voidakseen pitää huolta ihmisistään, luonnostaan ja ympäröivästä meri- tai vesialueesta.

Asuttavuuden käsite kehitettiin Ahvenanmaalla. Kökarin saarella, vuosina 2018–20. Asuttavuusanalyysi on tärkeä kehittämisen lähtökohta. Analyysi tuo esille mahdollisia kehitystarpeita mutta osoittaa myös mitä alueella tai saaressa on hyvin toimivaa, jota kannattaa vaalia ja mainostaa.

Åbo Akademin Saaristoinstituutti levittää tietoa ja osaamista asuttavuuskonseptista, mm. Habitability-verkoston kautta, sekä kurssitoiminnalla.”

https://www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/

 

Habitability -verkosto

”Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille (Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi) rahoitusta Habitability-verkostoa varten vuosiksi 2022–23.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on 12 Leader-ryhmää, joilla on saaristoalueita, sekä Suomen saaret ry. Teemme yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.”

https://www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/temanatverket-habitability/

Facebookrss