SILMU-byar verksamhet 2023

Utvecklingsförening SILMU rf:s höstmöte hölls i Pukkila den 8.12 och medlemmarna godkände föreningens verksamhetsplan och budget för 2023. Det finns en separat verksamhetsplan för byaverksamheten och här är några axplock från den.
Ett nytt ”bya team”. Byaverksamheten utvecklas i enlighet med områdets behov och byasektionen, som har funnits sedan 2014, kommer att hålla paus 2023. I stället för sektionsverksamhet prövar vi på ett nytt sätt att involvera aktiva bybor i området med i SILMU-byars verksamhet. Avsikten är att byarådgivaren, d.v.s. undertecknad, vid behov samlar ihop en arbetsgrupp kring ett specifikt ämne som ska arbeta med frågor under antingen en kortare eller längre tid. Till exempel gällande byaplanering eller som experter i styrgruppen för ett regionalt by- eller skärgårdsutvecklingsprojekt.
Byacoachning -verksamhet. Utbildningar som stärker föreningsaktörernas förmåga och kompetens och uppmuntrar till ett aktivt utvecklingsarbete. Kurserna genomförs efter byarnas och föreningarnas behov, både online och på plats i byarna. Vi kommer att ge mer information om Byacoachning -konceptet efter årsskiftet.
Nytt är också Byarundan. I stället för en regional byadag kommer vi (Leader och SILMU-byar) att åka på turné i kommunerna i vårt område under våren. Vi besöker er tillsammans för att svara på frågor om finansiering och byutveckling och skapar nya nätverk som stödjer verksamheten.
SILMU-byar verksamhetsplan 2023 finns i sin helhet på vår hemsida. (Endast på finska i skrivande stund. Kontakta kansliet för resumé.) Toimintasuunnitelma 2023 SILMU-kylät
Med vänlig hälsning byarådgivare Li-Marie Santala
Facebookrss