SILMU-kylät toiminta 2023

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n syyskokous pidettiin Pukkilassa 8.12. ja jäsenet hyväksyivät yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023. Kylätoiminnalle on oma toimintasuunnitelma ja tässä siitä muutama nosto.
Uusi kylätiimi. Kylätoiminta kehittyy alueen tarpeiden mukaan ja vuodesta 2014 toiminut kyläjaoston toiminta on tauolla vuonna 2023. Jaostotoiminnan sijaan kokeilemme uutta tapaa osallistaa alueen kyläaktiiveja mukaan SILMU-kylät toimintaan. Tarkoitus on, että kyläneuvoja, siis allekirjoittanut, tarpeen mukaan kokoaa työryhmiä jonkun tietyn aiheen ympärille, jotka työstävät asioita joko lyhyemmän tai pidemmän ajan. Esimerkiksi liittyen kyläsuunnitteluun tai asiantuntijoiksi alueellisen kylä- tai saaristokehittämishankkeen ohjausryhmään.
Kyläkoutsi -toiminta. Koulutuksissa vahvistetaan yhdistystoimijoiden valmiuksia ja osaamista sekä rohkaistaan aktiiviseen kehittämistyöhön. Koulutuksia toteutetaan kylien ja yhdistysten tarpeiden mukaan sekä verkossa että paikan päällä kylissä. Kyläkoutsi -konseptista tiedotamme enemmän vuodenvaihteen jälkeen.
Uutta on myös Kyläkierros. Alueellisen kyläpäivän sijasta kylä- ja Leader -toiminta lähtevät yhdessä kyläkierrokselle alueemme kuntiin keväällä. Olemme yhdessä kylissä vastaamassa kysymyksiin koskien rahoitusta ja kylien kehittämistä ja luomme uusia verkostoja, jotka tukevat toimintaa.
SILMU-kylät toimintasuunnitelma 2023 on luettavissa kokonaisuudessaan Toimintasuunnitelma 2023 SILMU-kylät
Terveisin kyläneuvoja Li-Marie Santala
Facebookrss