SILMU-byar verksamhet 2020

Utvecklingsförening Silmu rf:s höstmöte arrangerades i enlighet med föreningens stadgar 10.12 2019 på Sommardal i Illby. På mötet valdes styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar för dem som var i tur att avgå, samt fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2020.
Till styrelsens ordförande valdes att fortsätta Marja Teppinen från Mäntsälä. Av styrelsemedlemmarna var i tur att avgå de som representerar föreningar och företagare. Som
ordinarie medlemmar valdes för åren 2020-2022 Heikki Nyström (2020-2021) från Askola, Camilla Stjernvall (ny) från Lovisa och Tommi Hovén (ny) från Lappträsk. Till suppleanter valdes Kyösti Mäittälä (ny) från Askola, Laura Sormunen (ny) från Borgå och Eero Kokko från Mäntsälä (2020). Övriga medlemmar i styrelsen: Landsbygdens enskilda invånare representeras av Camilla Hartwall från Sibbo, Riitta Myyrä från Pukkila och Joija Tikkanen från Borgnäs samt suppleanterna Hannu Salminen från Mörskom, Markku Pirnes från Pukkila och Heikki Peisa från Borgnäs. Den offentliga sektorn representeras av Eeva Hava från Mörskom, Laura Karén från Borgå och Eija Liljavirta från Mäntsälä samt suppleanterna Tanja Åkerfelt från Sibbo, Mia Aitokari från Lovisa och Anneli Sundberg från Mäntsälä.

Läs mer om hela föreningens verksamhet http://www.silmu.info

Byasektionens (SILMU-byar) mål är att det lokala utvecklingsarbetet fortsätter aktivt, och att det är bra att bo i byarna, det finns en tillräcklig service och ett socialt välbefinnande. SILMU-byar förverkligar projektet ”Yhdessä osaamme” i vilket man arrangerar skolning som baserar sig på föreningars och bya-aktivas behov och koordinerar lokalt det landsomfattande Öppna Byar –evenemanget 13.6.

Byasektionens medlemmar fastställs på styrelsens möte i januari 2020.

Verksamhetsplan 2020 SILMU-byar>>>

Facebookrss