SILMU-kylät toiminta 2020

Kehittämisyhdistys Silmu ry:n sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 10.12.2019 Ilolan Sommardalissa. Kokous valitsi erovuoroisten tilalle uudet hallitusjäsenet ja vahvisti vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja kustannusarvion.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Marja Teppinen Mäntsälästä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat yhdistykset ja yrittäjät -tahoa edustavat henkilöt. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2020 – 2022 Heikki Nyström Askolasta (2020-2021), Camilla Stjernvall Loviisasta (uusi) ja Tommi Hovén Lapinjärveltä (uusi). Varajäseniksi valittiin Kyösti Mäittälä Askolasta (uusi), Laura Sormunen Porvoosta (uusi) ja Eero Kokko Mäntsälästä (2020). Hallituksen muut jäsenet ovat: Yksittäisiä maaseudun asukkaita edustavat Camilla Hartwall Sipoosta, Riitta Myyrä Pukkilasta ja Joija Tikkanen Pornaisista sekä varalla Markku Pirnes Pukkilasta, Hannu Salminen Myrskylästä ja Heikki Peisa Pornaisista. Julkista tahoa edustavat Eeva Hava Myrskylästä, Laura Karén Porvoosta ja Eija Liljavirta Mäntsälästä sekä varalla Tanja Åkerfelt Sipoosta, Mia Aitokari Loviisasta ja Anneli Sundberg Mäntsälästä.

Lue lisää koko yhdistyksen toiminnasta http://www.silmu.info

Silmu ry:n kyläjaoksen (SILMU-kylät) tavoitteena on, että paikallinen kehittäminen jatkuu aktiivisena ja että kylissä on hyvä ympäristö elää, riittävät palvelut ja sosiaalinen hyvinvointi paranee. SILMU-kylät toteuttaa myös Yhdessä osaamme –hanketta, jossa järjestetään koulutusta yhdistys- ja kylätoimijoiden tarpeisiin ja koordinoi valtakunnallista Avoimet Kylät –tapahtumaa 13.6. omalla alueellaan.

Kyläjaoksen  jäsenet vuodelle 2020 vahvistetaan hallituksen kokouksessa tammikuussa 2020.

Toimintasuunnitelma 2020 SILMU-kylät>>>

Facebookrss