Landsbygdsutveckling på professionell nivå i Svenskfinland

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år runt om i landskapen i Svenskfinland och hölls senast i Mariehamn. År 2020 står Östnyland som värd! Den sextonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnas i Lovisa 10-11.9 2020. Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.
Facebookrss