SILMU-byar publicerade byaprogrammet för åren 2021-2024

Byaprogrammet beskriver SILMU-byars mål, värderingar och vision. Prioriteringarna är smarta byar och smart anpassning, service och boende samt partnerskap och nätverk. Byasektionen har tidigare tagit fram en strategi för 2018-2030 som har styrt verksamheten mot målen. Byaprogrammets övergripande tema är hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social). Programmet är utformat för att stödja lokala utvecklingsbehov, men är också i enlighet med det nationella lokala utvecklingsprogrammet.

Byaprograsmmet på finska SILMU-kylät Kyläohjelma 2021-2024 Programmet översätt till svenska unde hösten.

Finlands Byar rf:s utvecklingsprogram Paikallisen kehittämisen ohjelma – Suomen Kylät ry (suomenkylat.fi)

 

Facebookrss