SILMU-kylät julkaisi kyläohjelman vuosille 2021-2024

Kyläohjelmassa kerrotaan SILMU-kylät päämääristä, arvoista ja visiosta. Painopisteet ovat: älykkäät kylät ja älykäs sopeutuminen, palvelut ja asuminen sekä kumppanuudet ja verkostot. Kyläjaos on jo aikaisemmin laatinut strategian vuosille 2018-2030 joka on ohjannut toimintaa. Kyläohjelman läpileikkaava teema on kestävä kehitys (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen). Ohjelma on tehty tukemaan paikallisia kehittämistarpeita mutta mukailee myös valtakunnallista paikallisen kehittämisen ohjelmaa.

Tutustu kyläohjelmaan tästä SILMU-kylät Kyläohjelma 2021-2024

Suomen Kylät ry:n Paikallisen kehittämisen ohjelma Paikallisen kehittämisen ohjelma – Suomen Kylät ry (suomenkylat.fi)

 

Facebookrss