Räddningspaket för byskolorna

Hälften av Finlands grundskolor stängdes – räddningspaketet för byskolor ifrågasätter de besparingar som skolstängningarna ger upphov till

Över hälften av Finlands grundskolor har stängts under de senaste trettio åren. Nedläggningarna har särskilt drabbat det lokala skolnätet på landsbygden, som har krympt med mer än 90 procent. Den drastiska centraliseringen har lett till en betydande ökning av elevernas transportbehov, längre dagliga skolresor och en ökad oro för skolarbetet. Arbetsgruppen som beredde räddningspaketet kom fram till att barns lika kulturella grundläggande rättigheter kränks i Finland. Skolstängningar har motiverats med att antalet åldersgrupper minskat och att det finns skäl till besparingar. Finlands Byar rf publicerar nu ett räddningspaket för de sista byskolornas räkning.

Läs hela artikeln på finska

Byskolornas räddningspaket på finska pdf

 

Facebookrss