Pojo kyrkoby är Årets nyländska by 2024

Vinnaren i tävlingen Årets nyländska by är Pojo kyrkoby från Raseborg i västra Nyland.

I urvalsjuryns motiveringar lades vikt vid den ansenliga mängden samt betydelsefulla verksamheten som idkats i byn. I byn satsar man på ungdomen och atmosfären präglas av en positiv tvåspråkighet. Byn arbetar i nära samarbete med Raseborg stad, andra byar samt byns övriga föreningar, företag och andra som verkar inom området. Pojo kyrkoby byförening gjorde initiativet som ledde till att ett byaforum grundades i Raseborg. Juryn gav också beröm åt byns aktiva och mångsidiga informationsverksamhet.

”Pojo kyrkobys invånare, föreningar samt företag har tillsammans med idog verksamhet och vilja byggt upp byn till vad den är idag: en levande och framåtriktad by. Den här utmärkelsen betyder väldigt mycket för oss eftersom den påvisar att vi har arbetat på ett föredömligt sätt. Inte bara för den egna byn utan för hela Raseborg”, säger byföreningens ordförande Marianne Liitelä entusiastiskt med stolthet i rösten.

I och med kommunfusionen år 2009 förlorade Pojo kyrkoby sin position som kommuncentrum. Pojo kyrkoby byförening har på ett föredömligt sätt varit den drivande kraften i utvecklandet av byn och bybornas välfärd. Som ett resultat av den ihärdiga verksamheten har Pojo kyrkoby med sina cirka 1700 invånare idag en stark byaidentitet.

I urvalsjuryn fanns representanter för Nylands förbund, Nylands Byar rf och SILMU-byar. Tävlingen Årets nyländska by arrangeras av Nylands Byar rf och SILMU-byar.

 

Tilläggsinformation:

Pojo kyrkoby: Pojo kyrkoby byförening rf, Marianne Liitelä, 040 580 8755, marianne.l@hotmail.fi, www.pohjapojo.fi/

Nylands Byar rf: verksamhetsledare Anu Nilsson, 050 524 9189, anu.nilsson@uudenmaankylat.fi, www.uudenmaankylat.fi

SILMU-byar: byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, www.itukylat.fi

I Pojo kyrkoby ordnas hela byns gemensamma evenemang Pohjan Päivä – Pojodagen. Fotografiet är från år 2022. Fotograf: Janis Kirpitis.

Facebookrss