Nominera en mottagare för hållbarhetspriset

I år vill SILMU-byar lyfta fram byarnas och byaktörernas ansvarsfulla verksamhet och belöna de bästa. Vi anser att anordnandet av en tävling för ansvarsfull verksamhet är ett utmärkt sätt att uppmuntra individer, arbetsgrupper och föreningar att agera i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Varje förening kan hitta ett eget sätt att agera ansvarsfullt, med beaktande av sina egna mål och sin verksamhetsmiljö. Vi vill, och kan, tillsammans skapa bättre och mer hållbara verksamheter i byarna.

Tävlingen är öppen för alla och kandidaten (person, arbetsgrupp eller förening) kan föreslås av vilken privatperson eller förening som helst. Kandidaten skall vara från SILMU rf:s verksamhetsområde och gärningen är från förra året eller i början av detta år.

 

Ansvarsfullt agerande kan ta sig uttryck på många sätt.

Miljöansvar – Återvinning och sparande av naturresurser genom att arrangera återvinningsevenemang eller minskning av miljöpåverkan i egna evenemang.

Miljöundervisning – Genom att arrangera evenemang och kampanjer för att öka miljömedvetenheten.

Socialt ansvar – Stöda gemenskapen och välbefinnandet genom att ordna evenemang, utflykter och rekreationsmöjligheter med beaktande av olika åldersgrupper, kön och bakgrunder i verksamheten.

Medvetenhet och inflytande – Genom att informera medlemmar och samarbetspartner om ansvarsfullhet och verksamhetens effekter eller genom att samarbeta med andra ansvarsaktörer.

 

Pristagaren får ett diplom, ett presentkort samt synlighet och erkännande för sin verksamhet. Ansökningstiden går ut 28.4 och vinnaren offentliggörs och premieras på Silmu rf:s vårmöte 30.5. Förslagen tas emot med elektronisk blankett https://forms.office.com/e/4X44qk49iM

 

Frågorna i formuläret är bland annat:

Vilka ansvarsfulla handlingar personen, gruppen eller föreningen har utfört. T.ex. miljövänliga aktiviteter, samhällsprojekt etc.

På vilket sätt har kandidatens agerande haft en positiv inverkan på samhället/byn? Har det också gynnat andra?

Hur planerar kandidaten att agera ansvarsfullt även i framtiden?

 

Tilläggsinformation: Li-Marie Santala, 0401588038 tai li-marie.santala@silmu.info

 

Facebookrss