Ehdota vastuullisuusteko -palkinnon saajaa

Tänä vuonna SILMU-kylät haluaa nostaa esille kylien ja kylätoimijoiden vastuulliset teot ja palkita parhaimman. Kilpailun järjestäminen vastuullisesta toiminnasta on mielestämme hieno tapa kannustaa yksilöitä, työryhmiä ja yhdistyksiä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Jokainen yhdistys voi löytää oman tapansa toimia vastuullisesti, ottaen huomioon omat tavoitteensa ja toimintaympäristönsä. Haluamme, ja voimme, luoda parempaa ja kestävämpää toimintaa kylissä yhdessä.

Kilpailu on kaikille avoin ja ehdokasta (henkilöä, työryhmää tai yhdistystä) voi ehdottaa kuka tahansa yksityinen henkilö tai yhdistys. Ehdokkaan on oltava SILMU ry:n toiminta-alueelta ja vastuullinen teko on viime vuodelta tai tämän vuoden alkupuolelta.

 

Vastuullinen toiminta voi ilmetä monin tavoin.

Ympäristövastuu – Kierrätys ja luonnonvarojen säästö järjestämällä kierrätystapahtumia tai vähentämällä ympäristöhaittoja tapahtumien järjestämisessä.

Ympäristökasvatus – Järjestämällä ympäristötietoisuutta lisääviä tilaisuuksia ja kampanjoita.

Sosiaalinen vastuu – Voi tukea yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia järjestämällä tapahtumia, retkiä ja harrastusmahdollisuuksia huomioiden eri ikäryhmät, sukupuolet ja taustat toiminnassa.

Tietoisuus ja vaikuttaminen – Viestimällä jäsenille ja yhteistyökumppaneille vastuullisuudesta ja toiminnan vaikutuksista tai tekemällä yhteistyötä muiden vastuullisten toimijoiden kanssa.

 

Palkinnonsaaja saa diplomin, lahjakortin sekä näkyvyyttä ja tunnustusta toiminnalle. Haku on auki 28.4. saakka ja voittaja julkistetaan sekä palkitaan Silmu ry:n kevätkokouksessa 30.5. Ehdotukset otetaan vastaan sähköisellä lomakkeella https://forms.office.com/e/2pnm6efwh9

 

Lomakkeen kysymykset ovat mm:

Mitä vastuullisia tekoja henkilö, ryhmä tai yhdistys on toteuttanut. Esim. ympäristöystävälliset toimet, yhteisölliset projektit jne.

Miten ehdokkaan toiminta on vaikuttanut positiivisesti yhteisöön/kylään? Onko siitä ollut hyötyä myös muille?

Miten ehdokas aikoo jatkaa vastuullista toimintaa tulevaisuudessa?

 

Lisätietoja: Li-Marie Santala, 0401588038 tai li-marie.santala@silmu.info

 

Facebookrss