Kurser i föreningskommunikation och medelsanskaffning

Vi arrangerar tre skolningstillfällen i projektet ’Yhdessä osaamme’ under hösten i Borgå. Skolningarna sker på finska, men man kan ställa frågor och diskutera även på svenska.

Läs mer>>>

Anmälningsblankett>>>

Välkommen med!

Info: SILMU-byar, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

Facebookrss