Marknadsför utrymmen kostnadsfritt på kylatilat.fi

Kylatilat.fi är ett register som upprätthålls av SILMU rf:s byasektion. På sidan presenteras fest- och mötesplatser som finns till uthyrning i byarna på SILMU-byars verksamhetsområde.

Byarum är ett gemensamt namn på olika utrymmen som byaverksamma har byggt och upprätthåller för att kunna samlas i. Byarummet är en plats där man arrangerar mångsidig verksamhet för invånarna, resenärer och andra gäster. Där dansas och musiceras samt arrangeras möten, basarer, utställningar, kurser och fester. Inkomsterna från uthyrningen av byarummen används till att täcka underhållskostnader och för föreningens/byaverksamhetens finansiering.

Läs mer och anmäl er med kylatilat.fi>>>

Facebookrss