Är din by årets nyländska by 2023?

Nylands Byar rf och SILMU-byar samarbetar för att hitta en aktiv och planmässig by i Nyland för år 2023. Med valet av årets nyländska by vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka medvetenheten om byverksamheten och dela med oss av goda exempel på hur du själv kan utveckla och göra saker i byarna. Förutom ett gott rykte ger vinsten också möjlighet att delta i den nationella årets by -tävlingen.
Ansökningstiden är 29.9.–13.11.2022. Tävlingen är öppen för alla byar i området och förslaget kan lämnas in av en förening eller annat samfund som verkar i byn. Juryn ägnar särskild uppmärksamhet åt hur hållbar utveckling har beaktats i byns verksamhet, hur gemenskap och nätverkande har främjats och hur byn har lyckats med kommunikationen. Smart anpassning, det vill säga organisering av tjänster och aktiviteter i byn, är också ett av urvalskriterierna. Tävlingens kandidatbyar tillkännages vecka 46 och den vinnande byn vecka 48.

Ansökningsblankett: https://bit.ly/3E7dJQf

Mera information ges av:
Nylands Byar r.f.:s verksamhetsledare Anu Nilsson 050 524 9189 eller anu.nilsson@uudenmaankylat.fi
SILMU-Byars byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Facebookrss