Strömfors bruksmiljö i Lovisa Årets nyländska by 2018

Årets nyländska by 2018 är Strömfors bruksmiljö i Lovisa. Bruksområdet ligger vid Kymmene älvs västligaste förgrening på cirka 18 kilometers avstånd från Lovisa centrum.

Karakteristiskt för samarbetet mellan aktörerna i Strömfors är deras tydliga, utvecklingsinriktade grepp. Byborna själva har tagit ett sällsynt stort ansvar för att trygga servicen på området.

Man har på ett fint sätt lyckats bevara den karakteristiska och attraktiva bruksmiljön och förstärka områdets dragningskraft. De aktiva byborna har också lyckats locka med unga krafter i sin verksamhet.

Föreningens verksamhet är målinriktad och har siktet inställt på framtiden. Som en god samarbetspartner vid sidan av byföreningen fungerar Vireä Strömfors ry som grundats av områdets företagare.

Bild: Tarja Haili

Läs mer på Nylands förbunds hemsidor>>>

Facebookrss